Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| DvojBlog.cz | 2. 6. 2023

Scroll to top

Top

V jakých situacích je k nezaplacení identity management systém?

Identity management systém
Dvojblog
  • On 3. 10. 2020
  • http://www.dvojblog.cz

V jakých situacích je k nezaplacení identity management systém?

Identity management je velmi specifická a bohužel mnohdy přehlížená oblast řízení organizace. Zabývá se správou identit a vnáší do firemní IT infrastruktury řád. Pomocí identity management systému lze automatizovat množství rutinních procesů souvisejících s přiřazováním uživatelských práv, auditem a ochranou dat. Jak může usnadnit podnikání vám? Vybrali jsme několik názorných situací, na základě kterých si o přínosu daného řešení uděláte jasnější představu.

Zaměstnanec mění pracovní pozici

Správa identit a přístupů je velmi užitečná například v souvislosti s přechodem zaměstnance na jinou pracovní pozici. Se změnou uplatnění přichází požadavek na úpravu dosavadních oprávnění – administrátor musí editovat stávající účty, případně vytvořit účty nové a odstranit profily, které již dotyčný nebude využívat. 

Výše uvedené úkoly nejsou technicky náročné, nicméně zabírají spoustu času, který by mohl IT pracovník věnovat jiným, důležitějším úkonům. Problém pak nastává v případě jeho nepřítomnosti. Pracovník procházející změnou pozici musí čekat, což je pro firmu krajně neefektivní. Management identity by takovou situaci vyřešil automaticky – bez zbytečné prodlevy.

Identity management systém

Zaměstnanec odchází z firmy

Přehledné rozhraní identity management systému ocení IT administrátor také v momentě, kdy musí vyřešit trvalé odstranění nebo dočasné zablokování přístupů zaměstnance, který z firmy odchází (např. na základě výpovědi nebo na delší nemocenskou či mateřskou dovolenou).

Proces deaktivace účtů není náročný, ale stejně jako výše uvedený příklad zabírá čas. Navíc hrozí riziko, že správce systému opomene uživatelské přístupy pro některé aplikace. V případě identity management systému je nastavení otázkou chvilky.

Integrací identity management systému získáte mnohem více. Komplexní informace o automatizaci vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a efektivity práce najdete na bcvsolutions.eu – stránkách společnosti BCV solutions, která pomohla se správou uživatelských účtů mnoha významným firmám a organizacím.